Regulamin oraz wytyczne serwisu PolskieCoventry.pl

Zapoznaj się z naszym regulaminem i pamietaj aby postępować zgodnie z jego wytycznymi.

13237805_1750978798453711_5800277808769457807_n

Regulamin

Publikując swoje ogłoszenia, wpisy do katalogu firm, banery reklamowe, zgadzasz się, że są one zgodne z naszymi wytycznymi wymienionymi poniżej. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji wszelkich ogłoszeń,wpisów w katalogu firm oraz banerów które są niezgodne z naszymi wytycznymi w celu zapobiegania nadużyciom i w celu zachowania odpowiedniej zawartość dla odwiedzających naszego serwisu. Dotyczy to osób każdego wieku, rasy, religii i narodowości. W związku z tym, wszystkie ww., treści zamieszczane na naszej stronie, które są niezgodne z naszymi wytycznymi podlegają natychmiastowemu usunięciu bez wcześniejszego uprzedzenia.

Poprzez zamieszczenie OGŁOSZENIA na naszej stronie, wyrażasz zgodę z następującym oświadczeniem: Zgadzam się, że będę wyłącznie odpowiedzialny za treści wszelkich ogłoszeń, które zamieszczam na tej stronie. Również niniejszym potwierdzam, że nie pociągnę do odpowiedzialności właściciela lub właścicieli tej strony za wszelkie straty lub szkody u mnie lub u innych osób które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z jakichkolwiek ogłoszeń, które zamieszczam na tej stronie. Poprzez zamieszczanie ogłoszeń na naszej stronie również wyrażasz zgodę z następującymi wytycznymi:

 1. Używanie obraźliwych lub niestosownych treści nie będzie tolerowane. Ogłoszenia, które naruszają tę reguły podlegają natychmiastowemu usunięciu i bez ostrzeżenia. Jeżeli zostanie usunięte płatne ogłoszenie to nie autor nie będzie mógł się domagać zwrotu pieniędzy.
 2. Rasistowskie, nienawistne lub obraźliwe komentarze nie będą tolerowane.
 3. Zabrania się dodawania ogłoszeń promujących działania, które są nielegalne w świetle obecnych przepisów tego stanu lub kraju.
 4. Jakiekolwiek ogłoszenie, które wydawać się będzie jedynie być testem, żartem, lub w inny sposób nieszczere lub niepoważne podlega usunięciu.
 5. Zastrzegamy sobie ostateczne prawo co do wyboru ogłoszeń, które są niezgodne z tymi wytycznymi.

Poprzez zamieszczenie WPISU DO KATALOGU FIRM na naszej stronie, wyrażasz zgodę z następującym oświadczeniem: Zgadzam się, że będę wyłącznie odpowiedzialny za treści wpisu, który zamieszczam na tej stronie. Również niniejszym potwierdzam, że nie pociągnę do odpowiedzialności właściciela lub właścicieli tej strony za wszelkie straty lub szkody u mnie lub u innych osób które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z jakichkolwiek wpisów, które zamieszczam na tej stronie. Poprzez zamieszczanie wpisów w katalogu firm na stronie również wyrażasz zgodę z następującymi wytycznymi:

 1. Używanie obraźliwych lub niestosownych treści nie będzie tolerowane. Wpisy, które naruszają tę reguły podlegają natychmiastowemu usunięciu i bez ostrzeżenia. Jeżeli zostanie usunięte płatne ogłoszenie to autor nie będzie mógł się domagać zwrotu pieniędzy.
 2. Rasistowskie, nienawistne lub obraźliwe wpisy, komentarze nie będą tolerowane.
 3. Zabrania się dodawania wpisów promujących działania, które są nielegalne w świetle obecnych przepisów tego stanu lub kraju.
 4. Jakikolwiek wpisy, które wydawać się będą jedynie być testem, żartem, lub w inny sposób nieszczere lub niepoważne podlega usunięciu.
 5. Zastrzegamy sobie ostateczne prawo co do wyboru wpisów, które są niezgodne z tymi wytycznymi.

Poprzez zamieszczenie BANERÓW REKLAMOWYCH na naszej stronie, wyrażasz zgodę z następującym oświadczeniem: Zgadzam się, że będę wyłącznie odpowiedzialny za treści baneru, który zamieszczam na tej stronie. Również niniejszym potwierdzam, że nie pociągnę do odpowiedzialności właściciela lub właścicieli tej strony za wszelkie straty lub szkody u mnie lub u innych osób które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z jakichkolwiek wpisów(banerów), które zamieszczam na tej stronie. Poprzez zamieszczanie banerów na stronie również wyrażasz zgodę z następującymi wytycznymi:

 1. Używanie obraźliwych lub niestosownych treści nie będzie tolerowane. Banery, które naruszają tę reguły podlegają natychmiastowemu usunięciu i bez ostrzeżenia. Jeżeli baner zostanie usunięty to autor nie będzie mógł się domagać zwrotu pieniędzy.
 2. Rasistowskie, nienawistne lub obraźliwe banery nie będą tolerowane.
 3. Zabrania się dodawania wpisów promujących działania, które są nielegalne w świetle obecnych przepisów tego stanu lub kraju.
 4. Zabrania się dodawania banerów z treścią rozmyślnie zakrytą nagość, treści pornograficzne.
 5. Zabrania się dodawania banerów z treścią niezgodną z prawdą.
 6. Jakikolwiek banery, które wydawać się będą jedynie być testem, żartem, lub w inny sposób nieszczere lub niepoważne podlega natychmiastowemu usunięciu!
 7. Zastrzegamy sobie ostateczne prawo co do wyboru banerów, które są niezgodne z tymi wytycznym

UREGULOWAN I WYTYCZNE

Poniżej znajdziesz nasze uregulowania i wytyczne.

Publikując swoje ogłoszenie tutaj, zgadzasz się, że jest ono zgodne z naszymi wytycznymi wymienionymi poniżej:

 

 • Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji wszelkich ogłoszeń, które są niezgodne z naszymi wytycznymi w celu zapobiegania nadużyciom i w celu zachowania odpowiedniej zawartość dla odwiedzających naszego serwisu ogłoszeniowego. Dotyczy to osób każdego wieku, rasy, religii i narodowości. W związku z tym, wszystkie ogłoszenia, które są niezgodne z naszymi wytycznymi podlegają natychmiastowemu usunięciu bez wcześniejszego uprzedzenia.

Poprzez zamieszczenie ogłoszenia na naszej stronie, wyrażasz zgodę z następującym oświadczeniem:

 

 • Zgadzam się, że będę wyłącznie odpowiedzialny za treści wszelkich ogłoszeń, które zamieszczam na tej stronie. Również niniejszym potwierdzam, że nie pociągnę do odpowiedzialności właściciela lub właścicieli tej strony za wszelkie straty lub szkody u mnie lub u innych osób które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z jakichkolwiek ogłoszeń, które zamieszczam na tej stronie.

Poprzez zamieszczanie ogłoszeń na naszej stronie również wyrażasz zgodę z następującymi wytycznymi:

 

 • Używanie obraźliwych lub niestosownych treści nie będzie tolerowane. Ogłoszenia, które naruszają tę reguły podlegają natychmiastowemu usunięciu i bez ostrzeżenia. Jeżeli zostanie usunięte płatne ogłoszenie to nie autor nie będzie mógł się domagać zwrotu pieniędzy.
 • Rasistowskie, nienawistne lub obraźliwe komentarze nie będą tolerowane.
 • Zabrania się dodawania ogłoszeń promujących działania, które są nielegalne w świetle obecnych przepisów tego stanu lub kraju.
 • Jakiekolwiek ogłoszenie, które wydawać się będzie jedynie być testem, żartem, lub w inny sposób nieszczere lub niepoważne podlega usunięciu.
 • Zastrzegamy sobie ostateczne prawo co do wyboru ogłoszeń, które są niezgodne z tymi wytycznymi.

Dziękujemy, PolskieCoventry.pl